มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโฮสติ้ง โดยทางสยามเนตโฮสได้เลิกให้บริการโฮสติ้ง IP ดังนี้
Share Server IP : 103.246.18.135
Share Server IP : 103.7.57.166
โดยลูกค้ายังสามารถใช้บริการพื้นที่ได้ตามเดิม ซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามด้านบริการได้ที่
ลูกค้า IP : 103.246.18.135 ติดต่อที่ http://www.jetzhosting.com
ลูกค้า IP : 103.7.57.166    ติดต่อที่ http://www.ezythaihost.com
ลูกค้าออกแบบเว็บไซต์ ติดต่อที่ http://www.lycaon.info
ลูกค้า IP อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ เช่น ลูกค้า VPS , ลูกค้า Dedicate Server
สามารถติดต่อที่ support@siamnethost.com
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆได้ จากเมล์ที่สยามเนตโฮสแจ้งไปก่อนหน้านี้

สยามเนตโฮสขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ


ทศพล ธรรมธนากร
ผู้บริหารสยามเนตโฮส
ลูกค้าจดโดเมน และลูกค้าบริการอื่น สามารถติดต่อชำระค่าบริการได้ที่
ชื่อบัญชี นายทศพล ธรรมธนากร
บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยตลาดหนามแดง
เลขที่บัญชี  446-2-71255-9
โทร. 080-586-6856 เวลา 9.00-21.00 น.ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ